כך תדעו עד כמה העמותה שאתם תורמים לה יציבה מבחינה כלכלית

יותר ויותר אנשים רוצים לדעת שהתרומה שלהם מגיעה לידיים הנכונות. בדיוק מהסיבה הזאת שילבנו את מדדי האיתנות הפיננסית באתר, במטרה לספק תמונת עומק על התפקוד הכלכלי של העמותות השונות.

בעולם העסקי, משקיעים נוהגים לבחון מגוון נתונים פיננסיים של חברות, על מנת להעריך עד כמה יציבה החברה שהם רוצים להשקיע בה. כך למשל, נבחנים הדוחות הכספיים של החברה, נתוני הביקוש והייצור וגם היחס בין ההכנסות להוצאות. הנתונים הללו מתכנסים למדד אחד, שנקרא 'איתנות פיננסית' - שבשנים האחרונות הפך להיות רלוונטי לא רק למגזר העסקי - אלא גם למגזר השלישי.  כיוון שאנחנו מבינים היטב את התוספת החשובה שנותן מדד האיתנות הפיננסית לקבלת ההחלטה לאן לתרום, החלטנו להוסיף אותו למדדי השקיפות בעמוד העמותה.

לוודא שהכסף נמצא בידיים טובות

איתנות פיננסית הוא מדד שמטרתו להעריך את החוסן הכלכלי והעמידות הפיננסית של עמותות והוא כלי אסטרטגי שעוזר לכל תורם ותורמת לבחור יעד התרומה שלו בצורה ביקורתית ומושכלת, בדומה לאישור ניהול תקין וסעיף 46. באמצעות בחינת מדדי האיתנות הפיננסית של העמותה, תורמים ותורמות יכולים להיות בטוחים שהכסף שלהם הולך לעמותה בעלת יכולת לתחזק פעילות לטווח ארוך, הפועלת בצורה נכונה עם הכסף שמגיע אליה. 

איך מתבצעת המדידה?

זה החלק הטכני, אז תחזיקו ראש. נתחיל במי לא כלול במדד: איתנות פיננסית נמדדת רק בעמותות בעלות מחזור שנתי של מעל ל-100 אלף ש"ח. הדבר השני שחשוב לדעת הוא, שהמדד נותן ציון יחסי, בהשוואה לעמותות בעלות מחזור שנתי דומה.
הציון במדד נקבע על פי שלושה פרמטרים פיננסיים המעידים על המצב של העמותה: 

  1. צמיחה: הצמיחה השנתית הממוצעת של העמותה בשלוש השנים האחרונות.
  2.  גרעון:  עודף או גרעון בשנת הפעילות האחרונה.
  3. גיוון מקורות הכנסה: אחוז ההכנסות בשנת הפעילות האחרונה מתוך סך ההכנסות המדווחות, שמגיעות מאותו זרם הכנסות (תרומות, הכנסות עצמיות, ממשלה, שווה כסף).

כל פרמטר מבין השלושה מקבל 1 מ-4 ערכים אפשריים בסולם הדירוג הספציפי שלו והציון הכללי של מדד האיתנות הפיננסית מתקבל על ידי שקלול שלושת הפרמטרים ע"פ המשקלות הבאים: צמיחה -40%, גרעון - 40%, גיוון מקורות הכנסה - 20%. 

בציונים, הכל יחסי.

הציונים בפלטפורמה של JGive הם ציונים מילוליים, ונעים בחמש רמות בין נמוךמצוין, הניתנים ביחס לעמותות אחרות בעלות מאפיינים פיננסיים דומים. יחד עם הציון המילולי, מופיע גם ציון מספרי שמעיד על מצבה של העמותה ביחס לקטגוריה שלה:

ממוצע בקטגוריה: ציון המדד הממוצע של כלל העמותות באותה קטגוריית מחזור שנתי.

ציון העמותה: ציון המדד של העמותה בתוך הקטגוריה שלה. 

את הציונים הסופיים והדירוגים אפשר למצוא בכל עמוד של עמותה שעומדת בקריטריונים תחת 'מדדי השקיפות של העמותה'.

מי עומד מאחורי המדד?

במהלך שנת 2021 חברו ארגון "מידות" ו Code For Israel לפרויקט משותף במטרה לפתח כלי אוטומטי ודיגיטלי שיוכל לדרג את מידת איתנותן הפיננסית של כלל העמותות בישראל. המדידה מבוססת על נתונים פומביים המתפרסמים באתר גיידסטאר, בהתאם לפרמטרים הפיננסיים שבהם נעשה שימוש ב'תו מידות לאפקטיביות', שהוא דירוג שמעריך את סיכוייה של עמותה ליצור ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחיי המוטבים שלה. 

שקיפות שעושה טוב, לשני הצדדים.

מדדי השקיפות מהווים יתרון משמעותי גם עבור עמותות. עמותה המציגה נתונים על האיתנות הפיננסית שלה מבטיחה שקיפות מלאה לתורמים ומגבירה את האמון בפעילות שלה, כיוון שבעזרתו לתורמים ותורמות יש אפשרות לעקוב לא רק אחר הפעילות החברתית של העמותה, אלא גם להיות חשופים להתנהגות הכלכלית שלה. תקשורת שקופה בין עמותה לתורמים, מייצרת אמון שמגביר את הסיכויים למידת מעורבות גבוהה יותר בפעילות העמותה ותמיכה בה.

לסיכום

העלאת השקיפות הכלכלית של פעילות העמותות תורמת לחיזוק תחושת הביטחון של תורמים ותורמות ומגבירה את האמון של אנשים בארץ ובעולם במנגנון התרומה. הוספת המדד של איתנות פיננסית לעמוד העמותה היא חלק משמעותי מהצעדים שאנחנו עושים להגשמת החזון שלנו, שמטרתו להגדיל את תרבות הנתינה בישראל.

הסבר נוסף על המדד ופירוט המתודולוגיה שלו ניתן למצוא כאן

להורדת המסמך המלא

תודה! להורדת המסמך לחצו כאן

להורדת הקובץ
משהו לא עבד. שננסה למלא את הטופס שוב?

להורדת הסקר המלא

להורדת הסקר לחצו כאן

משהו לא עבד. שננסה למלא את הטופס שוב?

להורדת המסמך המלא

תודה! להורדת המסמך לחצו כאן

להורדת הקובץ
משהו לא עבד. שננסה למלא את הטופס שוב?

להורדת הסקר המלא

להורדת הסקר לחצו כאן

משהו לא עבד. שננסה למלא את הטופס שוב?

Adm

מאמר מערכת

The JGive Team