מהו מלכ"ר ואיך תזהו אחד כזה?

מהו בעצם מלכ"ר? אילו גופים יכולים להיות מוגדרים כמלכ"רים? ומה דורש מהם החוק כדי להיות מוגדרים ככאלו?

מלכ"ר הוא גוף ללא כוונת רווח, מושג שאנו שומעים רבות בהקשר של עמותות או ארגונים שפועלים להשגת מטרה שמשרתת את הציבור. ארגונים כאלו מסוגלים לעשות שינוי משמעותי בחברה ובחייהם של אנשים רבים, ולהביא להשגת יעדים שמטרתם לספק סיוע ותמיכה לציבור הרחב. אבל מהו בעצם מלכ"ר? אילו גופים יכולים להיות מוגדרים כמלכ"רים? ומה דורש מהם החוק כדי להיות מוגדרים ככאלו?

מהו מלכ"ר?

מלכ"ר (1) הוא מוסד ללא כוונת רווח עבור בעליו או מנהליו, והוא פועל למען תועלת הציבור. מוסד כזה יכול להכניס רווחים, אבל הם יהיו מיועדים לתפעול המוסד עצמו ולתמיכה במושאי הפעילות שלו, ולא ברווח אישי של עובדיו, מנהליו או התורמים אליו.

כלומר, מהות הפעילות שלו לא מכוונת לפעילות עסקית שתניב רווחים, אלא פעילות שתורמת לחברה וכל ההכנסות של המלכ"ר מיועדות למטרה זו ולמטרת הפעלת הגוף עצמו.

מהי הגדרת מלכ"ר בחוק?

מלכ"ר מוגדר בחוק כגוף שלא מיועד לקבל רווח או כמוסד העוסק בכספים. בדרך כלל, לא יהיה רשום כחברה, כשותפות או סוג של אגודה. מלכ"ר המוגדר ככזה על פי החוק ייהנה מפטור מתשלום מיסים מסוימים בהתאם להיקף פעילותו ולאופי שלה. קריטריון נוסף הוא מקור המימון – במקרים רבים, מלכ"רים הם גופים שפועלים באמצעות תרומה של פילנתרופים, אנשים פרטיים או גופים אחרים. 

מלכ"ר הוא מוסד ללא כוונת רווח עבור בעליו או מנהליו, והוא פועל למען תועלת הציבור. מוסד כזה יכול להכניס רווחים, אבל הם יהיו מיועדים לתפעול המוסד עצמו ולתמיכה במושאי הפעילות שלו, ולא ברווח אישי של עובדיו, מנהליו או התורמים אליו.

דוגמאות וסוגים של מלכ"רים

 • מגזר ממשלתי – גופים שפועלים בתמיכת הממשלה ומשמשים אותה. גופים אלו יכולים להיות הצבא, משטרת ישראל, מפלגות, חברות ממשלתיות וגופים נוספים שפועלים בחסות הממשלה ובתמיכתה.
 • רשויות מקומיות – הרשויות המקומיות, בדומה לגופים הפועלים תחת הממשלה, מיועדים לשמירה על רווחת הציבור ולא למטרות רווח עסקי. 
 • מוסדות לימודיים – מוסדות השכלה גבוהה יכולים לעתים להיחשב כמוסד ללא מטרת רווח, למשל אם מדובר במכללה לא מתוקצבת.
 • מגזר שלישי – גופים כמו עמותות או ארגונים וולונטריים שאינם מופעלים ע"י הממשלה או הרשות המקומית, ומקבלים סיוע באמצעות גיוס תרומות או מימון ממקורות אחרים. ארגונים אלו פועלים למען תועלת הציבור במגוון רחב של תחומים, החל מצדקה וסיוע לחלקים מסוימים באוכלוסייה ועד לתמיכה באנשי אומנות וספורט, רפואה ומחקרים בתחום, ועוד. 
 • הקדש ציבורי – מוסד שעוסק בהסדרת מעמדם של נכסים המיועדים למטרה שתשרת את הציבור הרחב. 


מהם הדו"חות שמלכ"ר צריך להגיש?

למלכ"ר דו"חות שונים שעליו להגיש למוסדות המדינה, וחלקם מקבילים לתהליכים המקובלים בעולם העסקי על אף שמדובר בגופים שמוגדרים כמוסד ללא  כוונת רווח.

 • דו"ח פעילויות – הדו"ח שמציג את ההוצאות וההכנסות של המלכ"ר לאורך תקופה מוגדרת. הדו"ח הזה מקביל לדו"ח רווח והפסד המקובל בקרב עסקים.
 • דו"ח שינויים בנכסים – דו"ח המפרט את כל נכסי המלכ"ר, בדומה לדו"ח המפרט את ההון העצמי של גופים עסקיים או עובדים עצמאיים.
 • דו"ח מאזן – דו"ח שמציג את המצב הכספי של המלכ"ר ליום או לתקופה קצרה ומוגדרת מראש.
 • דו"ח תזרים מזומנים – דו"ח המפרט את תנועת הכספים בתוך המלכ"ר.
 • דו"ח ביאורים לדו"חות כספיים – דו"חות המפרטים את מהות המוסד והפעילות שלו, המדיניות הכלכלית והפיננסית שלו ועיקרי ההוצאות וההכנסות שלו.


מיסוי מלכ"ר: איך זה עובד?

שיטת המיסוי עובדת אחרת עבור מלכ"רים, משום שמדובר בגוף שלא מיועד למטרות רווח ועל כן לא יכול לפעול כמו עסק רווחי ותחרותי. למלכ"רים מגיעים פטורים מתשלומי מס מסוימים כל עוד הם עומדים בקריטריונים.

 • פטור ממס הכנסה על ההכנסות של המוסד, כל עוד הוא עומד בתנאים המגדירים אותו כארגון ללא מטרת רווח. הפטור תקף גם להכנסות כתוצאה ממכירה של מוצרים או שירותים שונים.
 • מלכ"ר מחויב לשלם מקדמה של 90% מגובה המס על הכנסות עודפות.
 • מלכ"ר מחויב לשלם מס שכר, אלא אם כן הסכום הכולל של השכר נמוך מרף מסוים שנקבע מראש.
 • תרומה למלכ"ר, בדומה לתרומה לעומתות, מאפשרת לתורמים לקבל החזר מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. על כל תרומה של מעל 200 שקלים, אפשר לקבל החזר מס בגובה של כשליש מסכום התרומה (נכון לשנת 2023).


מלכ"רים הם גופים שיכולים לסייע לציבור הרחב ולתרום לרווחה האישית שלו, לביטחון ולאיכות החיים. מדובר בגופים שפועלים למען מטרות נעלות שעוזרות לציבור לנהל את חייו באופן הטוב ביותר שניתן, ולצורך כך ניתן לתרום להם, לתמוך ולסייע גם בהתנדבות וגם באמצעות כסף למשל במסגרת מצוות תרומות ומעשרות. אתרJGive יכול לאפשר לכם תרומה לעמותה, ללא כוונת רווח, ואתם מוזמנים לבחור את הגוף שלו תרצו לתרום, להתחיל בתהליך – ולתרום באופן קל, מהיר ופשוט.

להורדת המסמך המלא

תודה! להורדת המסמך לחצו כאן

להורדת הקובץ
משהו לא עבד. שננסה למלא את הטופס שוב?

להורדת הסקר המלא

להורדת הסקר לחצו כאן

משהו לא עבד. שננסה למלא את הטופס שוב?

להורדת המסמך המלא

תודה! להורדת המסמך לחצו כאן

להורדת הקובץ
משהו לא עבד. שננסה למלא את הטופס שוב?

להורדת הסקר המלא

להורדת הסקר לחצו כאן

משהו לא עבד. שננסה למלא את הטופס שוב?
Adm

מאמר מערכת

The JGive Team